FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ขอสั่งผลิต 3-4 กล่องมาดูก่อนสั่งผลิตจริงได้หรือไม่


ทางบริษัทสามารถปรุ๊ฟงานจริงให้คุณลูกค้าได้ในกรณีที่คุณลูกค้าชำระมัดจำก่อนผลิตจริง 50% และสั่งผลิตจำนวน 10,000 ชิ้นขึ้นไปเพื่อเช็คความเรียบร้อย เพราะทางบริษัทมีกำลังผลิตต่อเครื่องเฉลี่ย 10,000 ใบใหญ่ต่อชั่วโมง (ถ้าลง 2 กล่องในใบใหญ่ จะได้ 20,000 กล่องต่อชั่วโมง) จึงไม่สามารถทำปรุ๊ฟจริงในจำนวนที่น้อยมากๆให้คุณลูกค้าที่ยังไม่สั่งผลิตจริงได้
รับผลิตจำนวนขั้นต่ำเท่าไหร่


กล่อง: 1,000 - 2,000 กล่อง (ขึ้นอยู่กับขนาด)

สติ๊กเกอร์: 2,000 - 10,000 ดวง (ขึ้นอยู่กับขนาด)

ถุงกระดาษ: 1,000 - 4,000 ถุง (ขึ้นอยู่กับขนาด)

สมุด / หนังสือ / ปฏิทิน: 500 เล่ม

โบรชัวร์ / แผ่นพับ / ใบปลิว: 1,000 ใบ

โปสเตอร์: 1,000 ใบ

ป้าย / ฉลาก: 5,000 ชิ้น

ตั๋ว / คูปอง: 5,000 แผ่น

กระดาษห่อของขวัญ: 3,000 แผ่น

แฟ้ม: 1,000 ใบ

แผ่นรองจาน: 3,000 แผ่น
สีของจริงจะเหมือนกับใน Digital Proof หรือไม่


สีของจริงสามารถต่างกับสีใน Digital Proof บวกลบไม่เกิน 10% ซึ่งมองตาเปล่าไม่รู้ นอกเสียจากจะส่องดูเม็ดสีอย่างละเอียด

หากซีเรียสเรื่องสี คุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูสีบนหน้าแท่นขณะพิมพ์เพื่อเช็คและปรับสีได้ตามต้องการ

ก่อนเข้ามาดูสีกรุณานัดแนะกับบุคคลที่คุณลูกค้าติดต่องานไว้เพื่อให้ทางฝ่ายเทคนิคจัดคิวให้ตามเหมาะสม
ใช้เวลาผลิตกี่วัน


7 - 10 วัน หลังเซ็นอนุมัติให้ผลิตบนแผ่น digital proof ที่จะจัดส่งให้ลูกค้าก่อนพิมพ์จริงเพื่อเช็คความเรียบร้อย

หากงานของคุณลูกค้ามีการประกบกระดาษแข็งจะเพิ่มขึ้นอีก 3 - 5 วันทำการ